subskrybenci w mailerlite - jak ich ogarnąć?
||

Ogarnij tych subskrybentów!

Umiejętne zarządzanie subskrybentami to jedna z podstawowych rzeczy do ogarnięcia w swoim newsletterze. No bo – jak nie wysyłać maili sprzedażowych do osób, które już kupiły dany produkt? Jak wysyłać zaproszenie na webinar tylko do osób, które jeszcze się nie zapisały? Jak wysyłać w mailach do swoich subskrybentów tylko te informacje, którymi faktycznie mogą być zainteresowani?

Ja bardzo mocno segmentuję swoich subskrybentów przy każdym newsletterze. Zaproszenia na webinar wysyłam tylko do osób, które faktycznie mogą być zainteresowane danym tematem. Ostatni mail, jaki wysłałam (w momencie pisania tego artykułu) zawierał zaproszenie na webinar „Automatyzacje w MailerLite od A do Z”, ale ten fragment był widoczny tylko dla osób, które nie kupiły kursu MailerLite w służbie biznesu (bo te osoby mają te informacje w kursie).

Jak zwykle – z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak zrobić rzeczy, które chciałabyś zrobić, ale trochę nie wiesz jak 😉 A także – podpowiedzi do czego można użyć niektórych rozwiązań. Zapraszam! 🙂

 

Czym różni się grupa od segmentu?

Grupy to podstawowa forma dzielenia subskrybentów. Cechują się tym, że:

 • możemy do nich dodawać z poziomu formularzy,
 • subskrybenci są do nich przypisani na stałe (chyba, że ich usuniemy z danej grupy),
 • możemy na ich podstawie uruchamiać automatyzacje,
 • możemy do nich wysyłać newslettery,
 • możemy wykonywać różne akcje w automatyzacjach, zarządzające obecnością subskrybentów w grupach,
 • na podstawie przynależności do nich możemy ustawiać widoczność fragmentów maili,
 • wszystkie akcje w dodatkowych funkcjach maili – jak w ankietach czy informacji o wydarzeniu – też możemy wykonać tylko na grupach.

Segmenty to bardziej zaawansowany sposób dzielenia subskrybentów. W innych systemach do mailingu odpowiednikiem segmentów są tagi.

Cechy segmentów to:

 • są dynamiczne – subskrybent nie jest przypisany do segmentu na stałe. W zależności od tego jakie warunki ustawisz – może się w nim znaleźć, albo nie. Może też z niego „wypaść” albo do niego „wpaść”,
 • warunki dołączania subskrybentów są bardziej zaawansowane niż w grupach – w grupach to Ty przypisujesz subskrybenta do grupy. W segmentach po prostu przypisujesz mu warunki, np. przynależność do grupy, termin zapisu, ilość kupionych produktów czy aktywność w newsletterze lub automatyzacjach,
 • do segmentu możemy wysłać newsletter – albo poprzez stworzenie segmentu, albo w zakładce Zaawansowane przy wyborze odbiorców newslettera,
 • segmentów można używać w automatyzacjach – choć nie można uruchomić automatyzacji po segmencie, można w automatyzacji sprawdzić, czy dany subskrybent do segmentu należy i na tej podstawie wykonać w stosunku do niego odpowiednie kroki. Ta opcja weszła wraz z lipcową aktualizacją i mocno rozszerzyła możliwości tworzenia automatyzacji.

Do czego można wykorzystać segmenty? Do tego, żeby lepiej poznać swoich subskrybentów (i dzięki temu wysyłać im bardziej dopasowane treści). Dzięki segmentom możemy wysłać maila do osób, które zapisały się na nasz newsletter, ale nie kupiły kursu. Możemy wysłać bonus za zapis na newsletter czy zapytać nieaktywnych subskrybentów czy dalej chcą otrzymywać od nas maile. Możliwości jest sporo.

Jak korzystać z segmentów?

Żeby stworzyć segment, musimy wejść na swoje konto MailerLite i przejść do zakładki Subkrybenci -> Segmenty -> Stwórz Segment. Następnie podajemy nazwę segmentu i klikamy Stwórz. Zostaniemy przekierowane do okienka, w którym tworzymy nasz segment.

Automatycznie przy tworzeniu nowego segmentu pojawia nam się pierwszy warunek – Grupy -> Należy do. Wszystkie warunki można edytować przy tworzeniu segmentu, dlatego omówimy sobie po kolei poszczególne opcje.

Grupy

Wybierając warunek po grupie, mamy do wyboru kilka opcji:

 • należy do – wybierając tę opcję, możemy z listy rozwijanej wybrać grupę, do której mają należeć osoby, które chcemy mieć w tym segmencie,
 • nie należy do – korzystając z tej opcji, wybieramy grupę, do której mają nie należeć subskrybenci w segmencie (innymi słowy – wykluczamy jakąś grupę z segmentu). Tu również wybieramy grupę z listy rozwijanej,
 • należy do wszystkich – przy tej opcji pojawi nam się okienko do wpisania grup. Możemy wpisać jedną grupę lub kilka – wystarczy wpisać w okienko pierwsze litery, a potem kliknąć na nazwę wybranej grupy. W segmencie pojawią nam się subskrybenci, którzy należą jednocześnie do wszystkich grup (czyli zbiór wspólny wybranych grup),
 • nie należy do wszystkich – podobnie jak wyżej, tylko tu wykluczamy subskrybentów znajdujących się we wszystkich wybranych grupach,
 • należy do jakiejkolwiek – wybierając tę opcję również możemy wpisać kilka grup. Jednak w segmencie znajdą się osoby, które należą przynajmniej do jednej z wybranych grup,
 • nie należy do żadnej – znów odwrotność. Wykluczamy subskrybentów, którzy należą przynajmniej do jednej z wybranych przez nas grup,
 • żadne grupy – korzystając z tej opcji, wybieramy do naszego segmentu subskrybentów, którzy nie należą do żadnej grupy. Taka sytuacja była kiedyś możliwa w MailerLite, może też nastąpić, gdy zapisujemy subskrybentów przez formularz zewnętrzny i nie przypisujemy im żadnej grupy.

 

Pola

Kolejnym warunkiem, jaki możemy ustawić w segmencie, są pola. W tym przypadku wybieramy według jakiego pola chcemy segmentować subskrybentów i ustawiamy je na liście rozwijanej. Kolejne warunki będą zależały od typu pola. I tak dla pola tekstowego wyświetlą nam się do wyboru opcje:

 • jest równa – jeśli skorzystamy z tej opcji, pojawi nam się pole tekstowe, w które musimy wpisać wartość pola. Jeśli podana przez nas wartość oraz wartość pola będą identyczne dla danego subskrybenta – ten subskrybent pojawi nam się w segmencie. Możemy z tego skorzystać np. wpisując imię subskrybenta lub jakąś wartość, którą nadałyśmy konkretnemu polu i teraz chcemy sprawdzić, kto ma je w dany sposób ustawione,
 • nie jest równa – jeśli wartość podana przez nas i wartość pola u danego subskrybenta nie będzie identyczna – ten subskrybent pojawi się w naszym segmencie. Czyli sytuacja dokładnie odwrotna do powyższej,
 • zawiera – w tym przypadku wystarczy, że tylko część wartości pola oraz tej wybranej przez nas będzie taka sama. MailerLite domyślnie łapie całe słowa (np. „gmail” w adresie mailowym). Jeśli chcemy, by wyłapało część słowa – np. początek imienia – wystarczy wpisać gwiazdkę w miejscu pozostałych liter (np. jeśli chcemy znaleźć osoby, które podały imię Ania lub Anna przy zapisie na newsletter – w pole wybranej przez nas wartości wpisujemy an*),
 • nie zawiera – sytuacja dokładnie odwrotna do powyższej,
 • jest ustawione – w przypadku tej opcji sprawdzamy, czy wartość pola w ogóle została ustawiona. Nie ma to sensu w przypadku pól obowiązkowych, ale jeśli np. nasi subskrybenci mają możliwość podania jakiejś informacji o sobie opcjonalnie – korzystając z tego warunku możemy sprawdzić, czy z tej możliwości skorzystał,
 • nie jest ustawione – korzystając z tej opcji, wybieramy subskrybentów, u których dane pole nie zostało uzupełnione.

Dla pola numerycznego te opcje będą się trochę różnić. Do wyboru mamy:

 • jest mniej niż – tu sprawdzamy, czy wartość pola jest mniejsza niż jakaś konkretna liczba,
 • jest mniej bądź równe – w przypadku tej opcji sprawdzamy czy wartość pola jest mniejsza lub równa konkretnej liczbie,
 • jest większa niż – tu sprawdzamy, czy wartość pola jest większa niż jakaś konkretna liczba,
 • jest większa bądź równe – w przypadku tej opcji sprawdzamy czy wartość pola jest większa lub równa konkretnej liczbie,
 • jest równa – tu sprawdzamy, czy wartość pola jest równa konkretnej liczbie,
 • nie jest równa – tu sprawdzamy, czy wartość pola różni się od konkretnej liczby.

Jeśli mamy połączony sklep z WooCommerce, możemy w ten sposób sprawdzić ile ktoś wykonał zamówień w naszym sklepie i na tej podstawie segmentować klientów. Więcej sposobów na wykorzystanie konkretnych warunków znajdziesz w filmie.

Dla pola datowanego te opcje również będą inne niż w powyższych przykładach:

 • jest przed – wybieramy subskrybentów, dla których data w wybranym polu jest przed wybraną przez nas datą,
 • jest w albo przed – jak wyżej, tylko zalicza się również wybrana przez nas data,
 • jest po – wybieramy subskrybentów, dla których data w wybranym polu jest po wybranej przez nas dacie,
 • nie jest w ani po – to pole w języku polskim jest źle przetłumaczone. Korzystając z tej opcji, dodajemy do segmentu subskrybentów, dla których data jest równa lub występuje po wybranej przez nas dacie,
 • jest w – wybierając tę opcję, dodajemy do segmentu subskrybentów, którzy mają datę ustawioną na wybraną przez nas datę,
 • nie jest w – tu wybieramy subskrybentów, dla których wybrane pole daty nie jest równe podanej przez nas wartości. Tu się liczą również osoby, dla których to pole w ogóle nie jest ustawione,
 • w ostatnich – tu możemy wybrać, że data określona w naszym polu występuje w ciągu iluś ostatnich minut, godzin lub dni. Przydatne gdy chcemy np. mieć segment klientów, którzy niedawno zrobili zakupy w naszym sklepie. Segmenty zmieniają się dynamicznie, więc te dane będą cały czas aktualne,
 • jest po – tu wybieramy datę, po której ma być ustawiona data naszego pola.

 

Segmenty

Korzystając z warunku segmenty możemy określić segment na podstawie przynależności do innego segmentu lub segmentów. Tutaj mamy tylko dwie opcje do wyboru:

 • należy do – wybieramy, że subskrybent ma należeć do konkretnego segmentu,
 • nie należy do – wybieramy, do jakiego segmentu lub segmentów ma nie należeć subskrybent w tym segmencie.

 

Źródło zapisu

Korzystając z warunku źródło zapisu możemy wygenerować subskrybentów w zależności od tego, jak zostali zapisani do naszej listy mailingowej. Z listy rozwijanej możemy wybrać dwie opcje – jest lub nie jest, a następnie wybrać źródło zapisu:

 • Added manualy – korzystając z tej opcji, generujemy subskrybentów którzy zostali/nie zostali dodani ręcznie przez nas,
 • Imported from file – subskrybenci którzy zostali/nie zostali zaimportowani z pliku,
 • Added using Webform – tu znajdziemy subskrybentów, którzy zapisali się przez nasz formularz MailerLite,
 • Added using API – dzięki tej opcji wygenerujemy subskrybentów, którzy zostali dodani przez API – jak wtedy, gdy korzystamy z formularzy zewnętrznych, zintegrowanych z MailerLite, lub subskrybenci zostali dodani po zrobieniu zakupów w naszym sklepie.

Signup date

Tu możemy wybrać subskrybentów według daty zapisu. W ten sposób możemy sobie wygenerować świeżych subskrybentów lub osoby, które są z nami dłużej. Tu mamy tylko trzy opcje do wyboru – działające analogicznie jak przy polu z datą:

 • jest przed,
 • jest po,
 • w ostatnich.

 

Location

Tu możemy wybrać lokalizację, z której nasz subskrybent zapisał się do naszej listy mailingowej. Do wyboru mamy cztery opcje:

 • jest – tu wybieramy subskrybentów z konkretnej (określonej przez nas) lokalizacji,
 • nie jest – generujemy subskrybentów, którzy nie są z określonej przez nas lokalizacji,
 • is set – możemy sprawdzić którzy subskrybenci mają ustawioną lokalizację w MailerLite,
 • is not set – możemy sprawdzić, którzy subskrybenci nie mają ustawionej lokalizacji.

 

Strefa czasowa

Tu możemy sprawdzić strefę czasową naszych subskrybentów. Opcje wyglądają identycznie jak w opcji Location, ale zamiast lokalizacji wybieramy określoną strefę czasową.

 

Kampanie

Przy tym warunku możemy sprawdzić aktywność subskrybentów przy określonych (lub jakichkolwiek) kampaniach mailowych. Do wyboru mamy kilka opcji:

 • został wysłany – sprawdzamy, do których subskrybentów został wysłany określony (lub jakikolwiek) mail,
 • nie został wysłany – sprawdzamy, do których subskrybentów nie został wysłany określony (lub jakikolwiek) mail,
 • was opened – sprawdzamy, którzy subskrybenci otworzyli określony (lub jakikolwiek) mail,
 • nie został otwarty – sprawdzamy, którzy subskrybenci nie otworzyli określonego (lub jakiegokolwiek) maila,
 • został kliknięty – sprawdzamy, którzy subskrybenci kliknęli w jakikolwiek link w określonym (lub jakimkolwiek) mailu,
 • nie został kliknięty – sprawdzamy, którzy subskrybenci nie kliknęli w żadne link w określonym przez nas (lub jakimkolwiek) mailu.

W przypadku opcji nie został otwarty i nie został kliknięty proponuję dodać kolejny warunek – został wysłany. Przy tych opcjach MailerLite pokazuje wszystkich subskrybentów, którzy nie otworzyli/nie kliknęli w żaden link w mailu, nawet tych, do których ten mail nie został wysłany.

 

Automation workflows

Przy tym warunku możemy zdecydować, że chcemy umieścić w segmencie osoby na podstawie ich aktywności w naszych automatyzacjach. Możemy wybrać z opcji:

 • aktywny w – ta opcja wybiera nam subskrybentów, którzy nie ukończyli określonej (lub jakiejkolwiek) automatyzacji i są naszymi aktywnymi subskrybentami. Z założenia to powinny być osoby, które są w trakcie przechodzenia przez jedną z naszych automatyzacji, ale jeśli np. z jakiegoś powodu subskrybent zostanie anulowany z naszej automatyzacji (i jej nie ukończy), a wciąż jest naszym aktywnym subskrybentem – zostanie wciągnięty na listę aktywny w,
 • nieaktywni w – ta opcja generuje nam subskrybentów, którzy w obecnej chwili nie są aktywni w żadnej automatyzacji (czyli dokładna odwrotność powyższej opcji),
 • dokończyli – dzięki tej opcji możemy wygenerować subskrybentów, którzy ukończyli określoną (lub jakąkolwiek) automatyzację,
 • nie dokończyli – korzystając z tej opcji, wybieramy subskrybentów, którzy nie ukończyli określonej (lub jakiejkolwiek) automatyzacji,
 • nigdy nie byli aktywni w – tu możemy sprawdzić, którzy subskrybenci nigdy nie byli aktywni w określonej (lub jakiejkolwiek) automatyzacji.

 

Time inactive

Ten warunek jest super, jeśli chcemy sprawdzić, którzy subskrybenci potencjalnie nadają się do wywalenia. Jeśli jesteś na progu limitu w MailerLite – np. zbliżasz się do 1000 lub 2500 subskrybentów – i musisz zacząć płacić lub płacić więcej za swoją listę mailingową – warto przeczyścić swoją listę z osób, które w ogóle nie otwierają Twoich maili.

W warunku Time inactive wybieramy tylko okres, jaki chcemy sprawdzić. Im więcej dni wpiszesz, tym większe prawdopodobieństwo, że w segmencie pojawią się osoby, które już nigdy nie będą Cię czytać i nic od Ciebie nie kupią.

Jeśli czas bezczynności jest powyżej 90 dni, a Ty wysyłasz newsletter regularnie – zastanów się nad przeczyszczeniem listy mailingowej. W ebooku CASE STUDY: Automatyzacje w MailerLite pokazałam przykład automatyzacji, za pomocą której możemy regularnie czyścić swoją listę z nieaktywnych subskrybentów.

 

Statystyki

Korzystając z tego warunku, możemy wrzucić do swojego segmentu subskrybentów według statystyk. We wszystkich opcjach możemy wybrać, czy dana statystyka ma być mniejsza niż, większa niż lub równa określonej przez nas wartości.

Opcji do wyboru jest kilka:

 • wysłane maile,
 • otwarte maile,
 • kliknięte maile,
 • statystyki otwarć – w przeciwieństwie do opcji otwarte maile, tu liczymy procenty otwarć, zamiast ilości,
 • statystyki kliknięć – sytuacja jest analogiczna jak w opcji powyższej.

 

Łączenie warunków w segmentach

W segmentach możemy ustawić wiele warunków, nie tylko jeden. Wystarczy tylko, że klikniemy na zielony napis Add a condition lub Add another set of conditions. Czym różnią się te opcje? Za podpowiedź niech służą nam słówka i oraz albo przy odpowiednich napisach. Przy i warunki nam się łączą, zaś przy albo mamy kolejny zestaw warunków. Kształtuje się to w ten sposób:

 • Add a condition – jeśli wybierzemy tę opcję, subskrybent musi spełnić wszystkie stworzone przez nas warunki, by znaleźć się w segmencie. Na przykład – jeśli chcemy wygenerować subskrybentów, którzy nie kliknęli w żaden link w naszym mailu, a jednocześnie chcemy, żeby to były osoby, do których ten mail został wysłany – ustawiamy to w tym samym zestawie. Co oznacza, że klikamy właśnie na opcję Add a condition,
 • Add another set of conditions – jeśli klikniemy na tę opcję, dodajemy kolejny zestaw warunków. Wystarczy, że subskrybent spełni jeden zestaw warunków, by móc znaleźć się w naszym segmencie. W jednym zestawie możemy dodać tylko jeden warunek, lub dodać ich kilka (ale wtedy subskrybent musi spełnić wszystkie warunki z zestawu). Na przykład – jeśli chcemy w segmencie sprawdzić klikalność kilku maili, wystarczy każdy z maili sprawdzić w innym zestawie warunków. Wtedy w segmencie pojawią nam się subskrybenci, którzy kliknęli w jakikolwiek link w przynajmniej jednym – wybranym przez nas – mailu.

 

Okno grupy/segmentu

Niezależnie od tego, w jakie miejsce wejdziemy, na samej górze wyświetla nam się opcja Pokaż aktywni subskrybenci. Jeśli klikniemy na podkreślony napis – możemy wybrać inny rodzaj subskrybentów. Do wyboru mamy:

 • aktywni subskrybenci – czyli osoby, które zapisały się na nasz newsletter i potwierdziły zapis (jeśli mamy aktywny double opt-in). Jeśli nie mamy włączonej opcji double opt-in – osoby zapisane od razu wpadają do aktywnych subskrybentów,
 • niepotwierdzeni – tu możemy wybrać, że chcemy zobaczyć niepotwierdzonych subskrybentów. Są to osoby, które zapisały się na nasz newsletter przy aktywnym double opt-in, ale nie kliknęły w link potwierdzający zapis,
 • wypisani – tu znajdziemy osoby, które zapisały się na nasz newsletter, potwierdziły zapis, a następnie się wypisały z listy mailingowej,
 • maile odbite – tu znajdziemy subskrybentów, do których nie dotarły nasze maile z powodu miękkiego lub twardego odbicia,
 • skargi na spam – tu znajdziemy osoby, które wypisały się z naszej listy i zgłosiły nas jako spamerów,
 • wszyscy subskrybenci – tu jest lista wszystkich osób, które zapisały się na nasz newsletter – aktywnych, niepotwierdzonych, wypisanych itd.

 

Poniżej powinna nam się wyświetlić tabelka z subskrybentami. Dane, które znajdują się w niej domyślnie, to:

 • email – czyli adres mailowy danego subskrybenta. Jak widzisz – jest podświetlony na zielono. Po kliknięciu w ten link zostaniemy przekierowani do profilu aktywnego subskrybenta (będziemy o tym rozmawiać później),
 • emaile wysłane – czyli sumaryczna ilość maili, jaka została wysłana do tego subskrybenta. Nie martw się, jeśli pokazuje Ci 0 – maile z potwierdzeniem zapisu, które idą do subskrybenta po zapisaniu się przez formularz MailerLite nie liczą się do tych statystyk. Jeśli zapisujesz subskrybentów przez API i masz skonfigurowany mail z potwierdzeniem zapisu przez API – ten mail będzie się już w statystykach wyświetlał,
 • otwarcia – tu możesz zobaczyć ile maili otworzył dany subskrybent,
 • kliknięcia – tu możesz sprawdzić w ilu mailach subskrybent kliknął w jakikolwiek link,
 • zapisani – tu wyświetla się data i godzina zapisu na listę mailingową. Domyślnie subskrybenci są wyświetlani od najnowszych do najstarszych. Jeśli chcesz zobaczyć najstarszych subskrybentów – wystarczy, że klikniesz na napis zapisani, a lista się odwróci,
 • location – tu możesz sprawdzić, jaką lokalizację ma ustawiony konkretny subskrybent.

Możemy sobie rozszerzyć opcje wyświetlane przy konkretnych subskrybentach, dodając własne pola. Wystarczy, że klikniemy Zmień Widok i zaznaczymy pola, które mają się wyświetlać w tabelce.

 

Zaznaczanie subskrybentów i akcje

Przy każdym subskrybencie znajduje się kwadracik, który możemy zaznaczyć. Jeśli chcemy zaznaczyć więcej niż jednego subskrybenta – wystarczy, że klikniemy szarą strzałkę, znajdującą się w kolumnie nad kwadracikami. Pojawią nam się wtedy dwie opcje do wyboru:

 • wybierz widoczne – skorzystanie z tej opcji zaznacza nam wszystkich subskrybentów widocznych w otwartym oknie (czyli – domyślnie – 50 pierwszych subskrybentów na liście),
 • wybierz wszystkie – korzystając z tej opcji, zaznaczamy wszystkich subskrybentów na tej liście.

Po zaznaczeniu jakiegokolwiek subskrybenta nad tabelką pojawia nam się nowa opcja – Akcje. Klikając na nią, możemy wykonać różne akcje na zaznaczonych subskrybentach:

 • dodaj do grupy – możemy dodać subskrybentów do wybranej przez nas grupy (lub kilku grup jednocześnie),
 • usuń z grupy – jak wyżej, tylko zamiast dodawać – usuwamy,
 • przenieś do wypisanych – klikając na tę opcję, możemy oznaczyć naszego subskrybenta jako wypisanego, przez co przestanie być naszym aktywnym subskrybentem (ta opcja jest dostępna tylko dla aktywnych subskrybentów),
 • przenieś do aktywnych – jeśli nasz subskrybent (lub subskrybenci) jest niepotwierdzony – możemy go aktywować ręcznie, klikając na tę opcję,
 • usuń – wybranie tej opcji sprawi, że usuniemy naszego subskrybenta z listy. Jeśli subskrybent jest tylko wypisany, zostają nam wszystkie dane na jego temat – przynależność do grup, wysłane maile itd. Jeśli go usuwamy – wszystkie te informacje znikają z naszej bazy.

 

Profil subskrybenta

Żeby przejść do profilu subskrybenta, wystarczy, że klikniemy w dowolnym miejscu na jego adres mailowy. Możemy też subskrybenta wyszukać. Zrobimy to, wchodząc w zakładkę Subskrybenci -> Wszyscy subskrybenci i klikając na lupkę Przeszukaj wszystkich subskrybentów. W okienku, które się pojawi, wpisujemy adres mailowy tego subskrybenta i klikamy Enter, a następnie klikamy na jego adres mailowy.

W zakładce Profil subskrybenta znajdziemy wszystkie podstawowe informacje na temat wybranej osoby. Na samej górze zobaczymy adres email i imię (lub imię i nazwisko) naszego subskrybenta. Pod nazwą wyświetli nam się jego status – aktywny subskrybent, unconfirmed lub unsubscribed. Jeśli subskrybent jest aktywny, możemy kliknąć Wypisz się, by wypisać go z naszego newslettera. Jeśli jest niepotwierdzony lub wypisany – możemy kliknąć Subskrybuj, żeby zamienić go w aktywnego subskrybenta. Pod przyciskiem Akcje mamy jeszcze jedną ciekawą opcję – Forget. Jeśli ją klikniemy, wszystkie informacje o naszym subskrybencie zostaną usunięte z naszej bazy.

Poniżesz możemy znaleźć informacje na temat tego subskrybenta:

 • subscribed on – tu wyświetla nam się data i godzina zapisu subskrybenta na naszą listę,
 • subscribed via – tu pokazuje nam się sposób, w jaki dany subskrybent został zapisany. Jeśli jest to formularz MailerLite – po kliknięciu na Sign Up Form zostaniemy przekierowane do formularza, przez który nasz subskrybent się zapisał,
 • location – tu mamy lokalizację subskrybenta,
 • signup IP address – tu wyświetla nam się adres IP, z którego nasz subskrybent zapisał się na naszą listę,
 • opt-in date – tu pokazuje nam się data i godzina potwierdzenia zapisu na newsletter,
 • opt-in IP – tu wyświetla nam się adres IP, z którego nasz subskrybent potwierdził swój zapis,
 • emaile wysłane – tu możemy zobaczyć, ile maili zostało wysłanych do tego subskrybenta,
 • otwarte – tu wyświetla nam się ile procent maili zostało otwartych przez tego subskrybenta,
 • kliknięte – tu możemy sprawdzić w ilu mailach subskrybent kliknął w jakikolwiek link,
 • grupy – tu możemy sprawdzić do jakich grup należy nasz subskrybent. Jeśli klikniemy na krzyżyk przy nazwie grupy – subskrybent zostanie z danej grupy usunięty. Jeśli klikniemy na białe pole – możemy go do jakiejś grupy dodać, klikając na jej nazwę,
 • szczegóły subskrybenta – tu możemy sprawdzić wszystkie pola, jakie ma uzupełnione nasz subskrybent. Jeśli klikniemy Edytuj, możemy wartość jakiegoś pola zmienić ręcznie,
 • aktywność – tu sprawdzimy wszystkie czynności, jakie wykonał nasz subskrybent, wraz z datą i godziną. Klikając na Pokaż Wszyscy możemy wybrać określony rodzaj aktywności – wysłanie maila, otwarcie maila, kliknięcie w link, odbicie, umieszczenie Twojego maila w śmieciach, usunięcie się z listy mailingowej oraz przekazanie maili dalej. Każda aktywność jest zaznaczona innym kolorem.

W zakładce E-commerce stats możemy sprawdzić statystyki zakupowe danego subskrybenta (jeśli dokonał jakiegoś zakupu przez newsletter).

W zakładce Notatki możemy umieścić swoje notatki na temat tego subskrybenta.

Jeśli nasz subskrybent odpowiedział na pytania w jakiejkolwiek ankiecie, pojawi się dodatkowa zakładka – Survey Responses, gdzie możemy podejrzeć wszystkie odpowiedzi udzielone przez tego subskrybenta.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *